Xalet Els Oriosos

DADES
Ref: 10-330
Adreça: Els Oriosos, Anyós (Veure al mapa)
Localització : La Massana

EQUIP

Promotor: particular
Arquitectura: Xavier ALEIX PALOU
Estructura: GET BEAL

DESCRIPCIÓ

Categoria: Habitatge unifamiliar
Any inici: 2010
Any final: 2011
Usos: Habitatge
Alçades estructura: 0 / +4

ESTRUCTURA

Superfície construida estructura: 839m2
Fonaments: llosa massissa de formigó
Estructura: formigó armat

PLÀNOLS
/