Devesa d´Incles

DADES
Ref: 03-126
Edifici La Devesa d'Incles
Adreça: Ctra. General 2 (Veure al mapa)
Localització : Canillo

EQUIP

Promotor: particular
Arquitectura: Xavier ORTEU RIBA
Estructura: GET BEAL

DESCRIPCIÓ

Categoria: Habitatge plurifamiliar
Any inici: 2003
Any final: 2006
Usos: Aparcament, habitatges
Alçades estructura: -2 / +5

ESTRUCTURA

Superfície construida estructura: 3.591m2
Sosteniment: pantalles ancorades de micropilots
Fonaments: llosa massissa de formigó
Estructura: formigó armat

PLÀNOLS
/