Prat de les Granotes

DADES
Ref: 04-181
Edici Prat de les Granotes
Adreça: C. del Prat de la Creu (Veure al mapa)
Localització : Andorra la Vella

EQUIP

Promotor: particular
Arquitectura: Pere AIXÀS ESPAR
Estructura: Yves SERRA & GET BEAL

DESCRIPCIÓ

Categoria: Habitatge plurifamiliar
Any inici: 2004
Any final: 2006
Usos: Aparcament, comercial i habitatges
Alçades estructura: -3 / +7

ESTRUCTURA

Superfície construida estructura: 5.565m2
Fonaments: superficials
Estructura: formigó armat

PLÀNOLS
/