Xalet Els Pastoressos

DADES
Ref: 07-257
Adreça: C. dels Pastoressos (Veure al mapa)
Localització : Encamp

EQUIP

Promotor: particular
Arquitectura: Xavier ORTEU RIBA
Estructura: GET BEAL

DESCRIPCIÓ

Categoria: Habitatge unifamiliar
Any inici: 2007
Any final: 2010
Usos: Habitatge
Alçades estructura: -2 / +3

ESTRUCTURA

Superfície construida estructura: 1.846m2
Sosteniment: pantalla ancorada de micropilots
Fonaments: llosa massissa de formigó
Estructura: formigó armat

PLÀNOLS
/