Mikado

DADES
Ref: 07-253
Edifici Mikado
Adreça: C. al Traves (Veure al mapa)
Localització : La Massana

EQUIP

Promotor: ATPA, S.L.
Arquitectura: Marc CALVET SALA
Estructura: GET BEAL

DESCRIPCIÓ

Categoria: Habitatge plurifamiliar
Any inici: 2007
Any final: 2012
Usos: Aparcament i habitatges
Alçades estructura: -4 /+5

ESTRUCTURA

Superfície construida estructura: 15.065m2
Sosteniment: mur de formigó ancorat contra pantalla de micropilots
Fonaments: llosa massissa de formigó sobre micropilots
Estructura: formigó armat
/