Casa Alsaca

DADES
Ref: 07-251
Adreça: Placeta del Pui (Veure al mapa)
Localització : Canillo

EQUIP

Promotor: particular
Arquitectura: Jordi BATLLE JORDANA
Estructura: GET BEAL

DESCRIPCIÓ

Categoria: Habitatge unifamiliar
Any inici: 2007
Any final: 2009
Usos: Habitatge
Alçades estructura: 0 / +5

ESTRUCTURA

Superfície construida estructura: 840m2
Sosteniment: pantalla de micropilots
Fonaments: llosa massissa de formigó
Estructura: formigó armat, acer i fusta

PLÀNOLS
/