Jovial

DADES
Ref: 05-203
Habitatges socials Jovial
Adreça: C. de Terravella (Veure al mapa)
Localització : Andorra la Vella

EQUIP

Promotor: COMÚ D'ANDORRA LA VELLA
Arquitectura: Jordi BATLLE JORDANA
Estructura: GET BEAL

DESCRIPCIÓ

Categoria: Habitatge plurifamiliar
Any inici: 2005
Any final: 2009
Usos: Aparcament i habitatges socials
Alçades estructura: -2 / +7

ESTRUCTURA

Superfície construida estructura: 11.277m2
Sosteniment: mur de formigó ancorat contra pantalla de micropilots
Fonaments: mixtes superficials - profunds
Estructura: formigó armat i cobertes d'acer
/