Illa 9

DADES
Ref: 04-166
Edifici Illa 9
Adreça: Av. Esteve Albert (Veure al mapa)
Localització : Escaldes-Engordany

EQUIP

Promotor: CASA MUNTANYA
Arquitectura: Pere AIXÀS ESPAR
Estructura: Yves SERRA & GET BEAL

DESCRIPCIÓ

Categoria: Habitatge plurifamiliar
Any inici: 2004
Any final: 2007
Usos: Aparcament, comercial i habitatges
Alçades estructura: -2 / +7

ESTRUCTURA

Superfície construida estructura: 18.683m2
Sosteniment: pantalles de jet grouting
Fonaments: llosa massissa de formigó
Estructura: formigó armat

PLÀNOLS
/