Y House

DADES
Ref: 03-155
Adreça: Els Vilars (Veure al mapa)
Localització : Escaldes-Engordany

EQUIP

Promotor: particular
Arquitectura: Xavier ORTEU RIBA
Estructura: GET BEAL

DESCRIPCIÓ

Categoria: Habitatge unifamiliar
Any inici: 2003
Any final: 2007
Usos: Habitatge
Alçades estructura: -2 / +3

ESTRUCTURA

Superfície construida estructura: 2.551m2
Fonaments: llosa massissa de formigó
Estructura: formigó armat

PLÀNOLS
/