Hotel Husa Cèntric

DADES
Ref: 98-015 / 04-177
Adreça: Av. Meritxell (Veure al mapa)
Localització : Andorra la Vella

EQUIP

Promotor: Família Rosell
Arquitectura: Fermí GINJAUME LAGRESA
Estructura: Yves SERRA & GET BEAL

DESCRIPCIÓ

Categoria: Hotel
Any inici: 1998
Any final: 2006
Usos: Aparcament, comercial, hotel i habitatges
Alçades estructura: -3 / +7

ESTRUCTURA

Superfície construida estructura: 37.194m2
Sosteniment: pantalles ancorades de jet grouting
Fonaments: llosa massissa de formigó
Estructura: formigó armat

PLÀNOLS
/