Xalet a Vila

DADES
Ref: 12-376
Adreça: Vila (Veure al mapa)
Localització : Encamp

EQUIP

Promotor: particular
Arquitectura: Lluís GINJAUME GRATACÓS
Estructura: GET BEAL

DESCRIPCIÓ

Categoria: Habitatge unifamiliar
Any inici: 2012
Any final: 2014
Usos: Habitatge
Alçades estructura: -1 / +2

ESTRUCTURA

Superfície construida estructura: 575m2
Fonaments: llosa massissa de formigó
Estructura: formigó armat, fusta

PLÀNOLS
/