Reforma antic Hotel Florida

DADES
Ref: 08-287
Adreça: carrer de la llacuna (Veure al mapa)
Localització : Andorra la Vella

EQUIP

Promotor: particular
Arquitectura: Jordi VIDAL QUÍLEZ
Estructura: GET BEAL

DESCRIPCIÓ

Categoria: Habitatge plurifamiliar
Any inici: 2008
Any final: 2010
Usos: Habitatge
Alçades estructura: -1 / +7

ESTRUCTURA

Estructura: formigó armat, acer

PLÀNOLS
/