Consul

DADES
Ref: 08-284
Edifici Consul
Adreça: Plaça Rebés (Veure al mapa)
Localització : Andorra la Vella

EQUIP

Promotor: Vinyes, S.A.
Arquitectura: Pere AIXÀS ESPAR
Estructura: GET BEAL

DESCRIPCIÓ

Categoria: Habitatge plurifamiliar
Any inici: 2008
Any final: 2011
Usos: Comercial i habitatges
Alçades estructura: -1 / +7

ESTRUCTURA

Superfície construida estructura: 1.889m2
Fonaments: llosa massissa de formigó sobre micropilots
Estructura: formigó armat

PLÀNOLS
/