Reforma de la Borda Xica i l'Era de la Font

DADES
Ref: 10-353
Adreça: Sispony (Veure al mapa)
Localització : La Massana

EQUIP

Promotor: particular
Arquitectura: Jordi VIDAL QUÍLEZ
Estructura: GET BEAL

DESCRIPCIÓ

Categoria: Habitatge unifamiliar
Any inici: 2010
Any final: 2012
Usos: Habitatge
Alçades estructura: -2 / +2

ESTRUCTURA

Superfície construida estructura: 305m2
Fonaments: superficials
Estructura: formigó armat, acer

PLÀNOLS
/