Prok

DADES
Ref: 01-085
Edifici Prok
Adreça: av. d'Enclar (Veure al mapa)
Localització : Andorra la Vella

EQUIP

Promotor: particular
Arquitectura: Víctor NAUDI ZAMORA, Jordi SALA MONPEL
Estructura: GET BEAL

DESCRIPCIÓ

Categoria: Habitatge plurifamiliar
Any inici: 2002
Any final: 2004
Usos: Aparcament, comercial i habitatges
Alçades estructura: -2 / +7

ESTRUCTURA

Superfície construida estructura: 4.663m2
Fonaments: llosa massissa de formigó
Estructura: formigó armat

PLÀNOLS
/