Riba Grossa

DADES
Ref: 02-095 / 02-096
2 edificis a Riba Grossa
Adreça: el Forn (Veure al mapa)
Localització : Canillo

EQUIP

Promotor: Vimunt, S.L.
Arquitectura: Elisabet FAURA PAVIA
Estructura: GET BEAL

DESCRIPCIÓ

Categoria: Habitatge plurifamiliar
Any inici: 2002
Any final: 2005
Usos: Aparcament i habitatges
Alçades estructura: -1 / +4

ESTRUCTURA

Superfície construida estructura: 5.980m2
Fonaments: superficials
Estructura: formigó armat
/