Süissa

DADES
Ref: 13-413
Edifici Süissa - Trillà 4
Adreça: av. Meritxell (Veure al mapa)
Localització : Andorra la Vella

EQUIP

Promotor: particular
Arquitectura: Xavier ORTEU RIBA
Estructura: GET BEAL

DESCRIPCIÓ

Categoria: Comercial
Any inici: 2013
Any final: 2015
Usos: Comercial, aparcament, oficines i habitatges
Alçades estructura: -1 / +12

ESTRUCTURA

Superfície construida estructura: 8.457m2
Fonaments: llosa massissa de formigó
Estructura: formigó armat
/