Variant La Massana tram 1

DADES
Redacció del projecte del tram 1 de la variant de La Massana
Adreça: Anyós (Veure al mapa)
Localització : La Massana

EQUIP

Promotor: Govern d'Andorra
Arquitectura:
Estructura: AMATRIA (J.M. VELASCO) + GRUP SIGMA (Guillem VALDÉS+Jordi RAMÉNTOL+GET BEAL)

DESCRIPCIÓ

Categoria: Obra civil
Any inici: 2006
Any final: 2011
Usos: Pont viari

ESTRUCTURA

Superfície construida estructura: 3.290m2 de tauler
Fonaments: columnes de jet grouting
Estructura: piles de formigó, tauler amb caixò d'acer i llosa col·laborant de formigó armat
/