Hotel Màgic La Massana

DADES
Ref: 03-115
Adreça: Av. del Traves (Veure al mapa)
Localització : La Massana

EQUIP

Promotor: HOPESA
Arquitectura: Josep ADSERÀ GRIFÉ
Estructura: GET BEAL

DESCRIPCIÓ

Categoria: Hotel
Any inici: 2001
Any final: 2006
Usos: Hotel
Alçades estructura: -3 / +7

ESTRUCTURA

Superfície construida estructura: 8.055m2
Fonaments: llosa massissa de formigó
Estructura: formigó armat

PLÀNOLS
/