El Solà

DADES
Ref: 10-350
Xalet El Solà
Adreça: Ctra. de Fontaneda (Veure al mapa)
Localització : Sant Julià de Lòria

EQUIP

Promotor: particular
Arquitectura: Josep PUBILL ARMENGOL
Estructura: GET BEAL

DESCRIPCIÓ

Categoria: Habitatge unifamiliar
Any inici: 2010
Any final: 2012
Usos: Habitatge
Alçades estructura: -1 / +2

ESTRUCTURA

Superfície construida estructura: 1.348m2
Fonaments: llosa massissa de formigó
Estructura: formigó armat

PLÀNOLS
/