2 Valires

DADES
Redacció del projecte del túnel de les 2 valires
Adreça: La Massana - Encamp (Veure al mapa)

EQUIP

Promotor: Govern d'Andorra
Arquitectura:
Estructura: INGEOTEC (M. Romana) + GRUP SIGMA (Guillem VALDÉS+Jordi RAMÉNTOL+GET BEAL)

DESCRIPCIÓ

Categoria: Obra civil
Any inici: 1999
Any final: 2001
Usos: Túnel viari

ESTRUCTURA

Superfície construida estructura: llargada de túnel: 2x 2.984m

PLÀNOLS
/