Fragata

DADES
Ref: 01-077
Edifici Fragata
Adreça: C. de la Unió (Veure al mapa)
Localització : Andorra la Vella

EQUIP

Promotor: UNIM, S.A.
Arquitectura: Elisabet FAURA PAVIA
Estructura: GET BEAL

DESCRIPCIÓ

Categoria: Habitatge plurifamiliar
Any inici: 2001
Any final: 2003
Usos: Aparcament, comercial, oficines i habitatges
Alçades estructura: -2 / +7

ESTRUCTURA

Superfície construida estructura: 2.767m2
Fonaments: llosa massissa de formigó
Estructura: formigó armat

PLÀNOLS
/