Quirola

DADES
Ref: 11-365
Edifici Quirola
Adreça: Baixada del molí - c. de Tobira (Veure al mapa)
Localització : Andorra la Vella

EQUIP

Promotor: particular
Arquitectura: Joan Albert CASAMAJOR ESTEBAN
Estructura: GET BEAL

DESCRIPCIÓ

Categoria: Habitatge plurifamiliar
Any inici: 2011
Usos: Aparcament. comercial, oficines i habitatge
Alçades estructura: -3 / +7

ESTRUCTURA

Superfície construida estructura: 9.797m2
Fonaments: llosa massissa de formigó
Estructura: formigó armat, acer

PLÀNOLS
/