Hotel Màgic Canillo

DADES
Ref: 01-082
Adreça: Forn de Canillo (Veure al mapa)
Localització : Canillo

EQUIP

Promotor: RAL, S.A.
Arquitectura: Josep ADSERÀ GRIFÉ, Elisabet FAURA PAVIA
Estructura: GET BEAL

DESCRIPCIÓ

Categoria: Hotel
Any inici: 2001
Any final: 2003
Usos: Hotel
Alçades estructura: -7 / +2

ESTRUCTURA

Superfície construida estructura: 6.296m2
Fonaments: llosa massissa de formigó
Estructura: formigó armat

PLÀNOLS
/