Pleta Soldeu

DADES
Ref: 06-229 / 06-234
3 edificis a la Pleta de Soldeu
Adreça: Soldeu (Veure al mapa)
Localització : Canillo

EQUIP

Promotor: TAL, S.A.
Arquitectura: Fèlix VICENTE SOLÀ
Estructura: GET BEAL

DESCRIPCIÓ

Categoria: Habitatge plurifamiliar
Any inici: 2006
Any final: 2008
Usos: Aparcament, habitatges
Alçades estructura: -2 / +6

ESTRUCTURA

Superfície construida estructura: 12.902m2
Fonaments: llosa massisa de formigó
Estructura: formigó armat

PLÀNOLS
/