Variant St. Julià 4

DADES
Tram 4 de la variant de Sant Julià
Adreça: Ctra. General 1 (Veure al mapa)
Localització : Sant Julià de Lòria

EQUIP

Promotor: M.I. Govern d'Andorra
Arquitectura:
Estructura: AMATRIA (J.M. VELASCO) + GRUP SIGMA (Guillem VALDÉS+Jordi RAMÉNTOL+GET BEAL)

DESCRIPCIÓ

Categoria: Obra civil
Any inici: 2005
Any final: 2013
Usos: Enllaç viari

ESTRUCTURA

Superfície construida estructura: 5.713m2 de tauler
Fonaments: columnes de jet grouting
Estructura: piles de tubs d'acer, tauler amb caixó d'acer i llosa col·laborant de formigó armat, pont d'estructura metàl·lica
/