Les Moles

DADES
Ref: 03-143
Residencial Les Moles
Adreça: Ctra. General 2 (Veure al mapa)
Localització : Canillo

EQUIP

Promotor: particular
Arquitectura: Josep PUBILL ARMENGOL
Estructura: GET BEAL

DESCRIPCIÓ

Categoria: Habitatge plurifamiliar
Any inici: 2003
Any final: 2006
Usos: Aparcament, habitatges
Alçades estructura: -1 / +6

ESTRUCTURA

Superfície construida estructura: 10.904m2
Fonaments: superficials
Estructura: formigó armat

PLÀNOLS
/