Pradet

DADES
Ref: 10-332
Edifici Pradet
Adreça: Ctra. General 2 (Veure al mapa)
Localització : Canillo

EQUIP

Promotor: particular
Arquitectura: Jordi SALA MONPEL
Estructura: GET BEAL

DESCRIPCIÓ

Categoria: Habitatge plurifamiliar
Any inici: 2010
Any final: 2012
Usos: Aparcament, comercial i habitatges
Alçades estructura: -1 / +4

ESTRUCTURA

Superfície construida estructura: 2.284m2
Fonaments: llosa massissa de formigó
Estructura: formigó armat

PLÀNOLS
/