Xalet a Bixessarri

DADES
Ref: 10-335
Adreça: Bixessarri (Veure al mapa)
Localització : Sant Julià de Lòria

EQUIP

Promotor: particular
Arquitectura: Jordi BATLLE JORDANA
Estructura: GET BEAL

DESCRIPCIÓ

Categoria: Habitatge unifamiliar
Any inici: 2010
Any final: 2012
Usos: Habitatge
Alçades estructura: -1 / +3

ESTRUCTURA

Superfície construida estructura: 690m2
Fonaments: llosa massisa de formigó
Estructura: formigó armat

PLÀNOLS
/