Starc Hotel

DADES
Ref: 00-069
Adreça: Av. Meritxell (Veure al mapa)
Localització : Andorra la Vella

EQUIP

Promotor: AS DE PIC, S.A.
Arquitectura: Víctor NAUDI ZAMORA, Jordi SALA MONPEL
Estructura: GET BEAL

DESCRIPCIÓ

Categoria: Hotel
Any inici: 2000
Any final: 2012
Usos: Aparcament, comercial i hotel
Alçades estructura: -4 / +7

ESTRUCTURA

Superfície construida estructura: 8.654m2
Fonaments: llosa massissa de formigó
Estructura: formigó armat

PLÀNOLS
/