Empresa

GET BEAL, SLU és un despatx d'enginyeria civil i d'estructures creat l'any 1.997 a Andorra. El nostre objectiu és oferir un servei de proximitat i una atenció personalitzada als nostres clients, proposant-los solucions adaptades a les seves demandes, des del més estricte rigor tècnic, sempre atents a la innovació en el nostre camp d'activitat i amb un esperit de constant recerca de l'excel·lència en el nostre treball.

Activitats

Les nostres activitats principals són la redacció de projectes i la direcció d'obres d'estructures d'edificació i d’obra civil.
Realitzem totes les tasques pròpies d’aquestes activitats:

> Estudis previs, disseny, concepció, valoració de les estructures.
> Avantprojectes, projectes bàsics, documentació necessària per a la licitació de les obres.
> Desenvolupament de projectes d'execució.
> Seguiment dels treballs, direcció tècnica i econòmica de les obres.

Així com tot tipus d'altres treballs relacionats amb els nostres camps d'activitat.
> Consultoria estructural.
> Redacció d'informes, de dictàmens.
> Intervencions estructurals en projectes de rehabilitació.

Obra realitzada

En els nostres primers 18 anys d'activitat, hem treballat en més de 250 projectes que s'han materialitzat en prop de 180 construccions de tot tipus i dimensió que representen uns 700.000m² edificats.

Col·laboracions.

GET BEAL, SLU va ser creat amb un esperit obert i amb la ferma voluntat d’establir col·laboracions sempre que aquestes fossin susceptibles d’incrementar o millorar les nostres competències.

Així, vàrem iniciar la nostra activitat amb el suport del prestigiós despatx BET VERDIER de Montpeller, amb qui ens vàrem retrobar, al cap de 12 anys, treballant en el projecte de l’ampliació de Caldea (INÚU).

A partir de l’any 1.998, vàrem establir una col·laboració, profitosa i continuada al llarg de més de 7 anys, amb l’enginyer Yves SERRA, una referència indiscutible al Principat. Conjuntament vàrem desenvolupar nombrosos projectes.

L’any 1.999, en associació amb els despatxos dels enginyers Jordi RAMÉNTOL i Guillem VALDÉS, creem Grup SIGMA 99 enginyers, S.L. que desenvolupa la seva activitat en el camp dels grans projectes d’obra pública.

Clients

Desenvolupem la nostra activitat tant en el sector privat com en el sector públic.

> Des de 1.997, hem comptat entre els nostres clients prop d'una trentena d'arquitectes i despatxos d'arquitectura del país.
> Hem realitzat treballs per les principals administracions públiques i empreses parapúbliques del Principat. (Govern d'Andorra, Comuns, Andorra Telecom, Feda) 

/